Výsledky hledání pro kllíčové slovo: Chodov

Více

Sportovní areál Chodov u Sokolova 01

2008, bazén, Chodov, občanská vybavenost, parter, regulační plán, sportovní areál, sportovní hala, sportovní stavby, urbanismus, územní studie

Sportovní centrum Chodov by mělo plnit sportovně rekreační funkci pro obyvatele města Chodov a blízké spádové okolí. V návrhu je stanoven podrobnější stavební program pro jednotlivé objekty sportovního centra tak, aby tyto objekty nebyly předimenzovány a byly dobře zapojeny do celkového městského a příměstského kontextu. Objekty a plochy Sportovního centra Chodov jsou navrženy v těsném […]

Více

Sportovní areál Chodov u Sokolova 02

2012, Chodov, novostavba, sportovní areál, sportovní hala

Od roku 2008 řeší Město Chodov koncepci a návrh areálu sportovního centra Chodov. Cílem architektonického návrhu sportovních objektů, venkovních sportovišť a parteru bylo logické uspořádání a jednotný design. Motivem pro hlavní objekty se potom staly přírodní živly charakterizující jejich podstatu – sportovní hala – vzduch, plavecký bazén – voda, zázemí letních sportů – oheň, zapuštěné […]


Fatal error: Call to undefined function theAuthors() in /www/doc/www.ateliervas.cz/www/wp-content/themes/vas/archive.php on line 108