Městský architekt ve Stodu

městský architekt | Stod | veřejný prostor

V obrazové části se pokusím prezentovat dlouhodobou spolupráci mezi menším městem a najatým architektem, tedy způsoby vzájemné interakce a výsledky společného snažení. Město Stod nás oslovilo o dlouhodobou spolupráci v roce 2010 a toto spolupráce trvá dodnes. V rámci času jsme společně připravili dlouhodobé koncepční záměry typu rozvoje bydlení v okrajích města, konverze brownfiledů uvnitř města, obnova sportovních zařízení, či obnova zařízení pro výuku. Zaměřujeme se i na konkrétní zadání drobných projektů a jejich realizaci, která postupnými kroky zlepšuje kvalitu, bezpečnost a komfort života obyvatel i vnímání města návštěvníky. Ale ještě spousta práce je před námi…

Autoři projektu

Klient

Město Stod

Podobné projekty