Výsledky hledání pro klíčové slovo: Holoubkov

Více

Obnova sídliště v Holoubkově

2011, fasáda, Holoubkov, parter, sídliště, územní studie, veřejný prostor

Manuál obnovy sídliště z 50. let na malém městě s průmyslovou tradicí. Projekt zaměřen na zlepšení dopravní obslužnosti, zkvalitnění veřejných prostranství, rekultivaci prostoru s bývalými uhelnými domky a v neposlední řadě na regulaci rekonstrukcí jednotlivých bytových domů. Vše v kontextu historického objektu tovární vily dnes užívané jako dům pro seniory a navazujícího lesa.


Fatal error: Call to undefined function theAuthors() in /www/doc/www.ateliervas.cz/www/wp-content/themes/vas/archive.php on line 108