9.113 Holoubkov Sidliste 04

Obnova sídliště v Holoubkově

Klient
Obec Holoubkov
Projekt
2011
Realizace
od 2012

Manuál obnovy sídliště z 50. let na malém městě s průmyslovou tradicí. Projekt zaměřen na zlepšení dopravní obslužnosti, zkvalitnění veřejných prostranství, rekultivaci prostoru s bývalými uhelnými domky a v neposlední řadě na regulaci rekonstrukcí jednotlivých bytových domů. Vše v kontextu historického objektu tovární vily dnes užívané jako dům pro seniory a navazujícího lesa.

Autoři

spolupráce

Bohumil Rachůnek