Umístění regionální cyklotrasy včetně nových návazných úseků a doprovodné vybavenosti (přístřešky, informační tabule, apod.) spojující české a bavorské pohraniční oblasti, navazující na mezinárodní cyklotrasu CT3 – Regensburg-Plzeň-Praha.

Autoři projektu

Klient

Dobrovolný svazek obcí Chodská liga

Generální projektant

Sladký&Partners s.r.o.

Projekt

2009-2010

Realizace

2011, 2013

Náklady

10 mil. Kč

Podobné projektyPosádka

Kontakt