Bn Uzemni Studie

Územní studie Nová Pražská v Benešově

Klient
Město Benešov
Generální projektant
Ing. Jan Vaněček
Projekt
2014

Studie prověřuje možnosti dotvoření urbanistické struktury důležité městské třídy Nová Pražská a nedalekého parku s židovským hřbitovem v širším centru Benešova a v těsné vazbě na náměstí.

Prezentace: https://issuu.com/janvanecek/docs/7.081_benesov-us-vyjadreni

Autoři