Obytná zóna v Ohučově

2015 | domov pro seniory | obytný soubor | urbanismus | územní studie

Územní studie menší rozvojové plochy s domem klidného stáří v obci Ohučov.

Autoři projektu

Klient

Město Staňkov

Generální projektant

Sladký&Partners s.r.o.

Projekt

2015

Podobné projekty