Sportovní hala Chodov u Sokolova

2012 | Chodov | hala | novostavba | občanská vybavenost | sport

Od roku 2008 řeší Město Chodov koncepci a návrh areálu sportovního centra Chodov. Cílem architektonického návrhu sportovních objektů, venkovních sportovišť a parteru bylo logické uspořádání a jednotný design. Motivem pro hlavní objekty se potom staly přírodní živly charakterizující jejich podstatu – sportovní hala – vzduch, plavecký bazén – voda, zázemí letních sportů – oheň, zapuštěné šatny – země.

Z urbanistického hlediska je třeba chápat sportovní halu jako západní ze dvou dominantních a hlavních objemů sportovního centra Chodov. Východní hmotovou dominantou je zatím nerealizovaný, shodně tvarovaný objekt plaveckého bazénu.

Při severní straně fotbalového hřiště je realizován objekt společných šaten fotbalového a volejbalového klubu a ve východní části areálu soubor drobných objektů a dětského hřiště – venkovních toalet a sprch.

Autoři projektu

Klient

Město Chodov

Generální projektant

STA, projektový ateliér, v.o.s., Strakonice

Projekt

2008-2011

Realizace

2011-2015

Náklady

cca 150 mil Kč

Spolupráce

Foto: Jan Vaněček

Ocenění

Stavba karlovarského kraje 2013 - cena časopisu Stavebnictví, Dřevěná stavba roku 2012 - cena odborné poroty v kategorii Dřevěných konstrukcí

Podobné projekty