16.158 Chodov 2a

Sportovní hala Chodov u Sokolova

Klient
Město Chodov
Generální projektant
STA, projektový ateliér, v.o.s., Strakonice
Projekt
2008-2011
Realizace
2011-2015
Náklady
cca 150 mil Kč
Ocenění
Stavba karlovarského kraje 2013 - cena časopisu Stavebnictví, Dřevěná stavba roku 2012 - cena odborné poroty v kategorii Dřevěných konstrukcí

Od roku 2008 řeší Město Chodov koncepci a návrh areálu sportovního centra Chodov. Cílem architektonického návrhu sportovních objektů, venkovních sportovišť a parteru bylo logické uspořádání a jednotný design. Motivem pro hlavní objekty se potom staly přírodní živly charakterizující jejich podstatu – sportovní hala – vzduch, plavecký bazén – voda, zázemí letních sportů – oheň, zapuštěné šatny – země.

Z urbanistického hlediska je třeba chápat sportovní halu jako západní ze dvou dominantních a hlavních objemů sportovního centra Chodov. Východní hmotovou dominantou je zatím nerealizovaný, shodně tvarovaný objekt plaveckého bazénu.

Při severní straně fotbalového hřiště je realizován objekt společných šaten fotbalového a volejbalového klubu a ve východní části areálu soubor drobných objektů a dětského hřiště – venkovních toalet a sprch.

Autoři

spolupráce

Foto: Jan Vaněček