Ext 01 Final Post Resize

Dům U Jelena

Klient
Město Bystřice
Generální projektant
Ing. Jan Vaněček
Projekt
Studie 2020
V Bystřici u Benešova jsme měli tu čest navrhnout rekonstrukci Domu U Jelena.
Dům U Jelena je jedním z původních domů na Ješutově náměstí. Dnes čelí mnoha problémům. Totalitní režim mu sebral všechnu architekturu i obsah, další zásahy a absence větší údržby pak jeho postupný úpadek dokonaly.
Z Domu U Jelena se po rekonstrukci může stát sebevědomá budova s původní historickou podobou i novými intervencemi a novým obsahem.

Návrh vrací Domu U Jelena jeho původní důležitost.

Fasáda je reflexí dávno zapomenuté podoby. Dnes dům nemá na fasádě žádné původní detaily. Ty byly zcela zničeny během totality. V 90. letech pak dům dostal další rány a úpravy, ze kterých se těžce vzpamatovává.

Byť dům není památkově chráněný, v návrhu jsme se rozhodli fasádě tyto detaily alespoň trochu vrátit. Vycházeli jsme pouze z jedné historické fotografie, kde je vidět kdysi původní členění. Kamenný obklad, fasádní štuky, vápenné omítky, špaletová okna – to všechno jsou věci, které domu vracíme. Dům má nyní i nové domovní znamení složené z písmen DUJ. Dům U Jelena má jeden hlavní cíl – město do něj chce umístit muzeum loutek. Vzhledem k nemožnosti umístit toto muzeum do budovy, kde není dostatek prostoru, nebo do přístavby, protože ta městu nepatří, je jediným možným řešením umístit jej do podkroví. Muzeum má však vysoké nároky na prostor a technologické vybavení, včetně hygienických požadavků na osvětlení.

Autoři