Rozšíření základní školy ve Stodu

2020 | občanská vybavenost | přístavba | škola | Stod

Projekt rozšíření základní školy ve Stodu vznikal postupně v několika krocích od analýzy problémů a koncepce rozvoje všech školních budov ve městě, přes návrh dostavby nového pavilonu ke stávajícímu historickému modernistického objektu až po prováděcí dokumentaci zpracovanou dle podmínek dotačního titulu MŠMT. Rozšíření spočívá v dostavbě nového vstupního traktu se šatnami, pavilonu s jídelnou a učebnami a varny. Forma reaguje zejména na dominantní postavení původní stavby, vyrovnává se se svažitým terénem a situačně reaguje na moderní požadavky provozu školy (dopravní obsluha, propojení se zahradou).

Autoři projektu

Klient

Město Stod

Generální projektant

Ateliér KROK s.r.o.

Projekt

2015-2018

Realizace

2019-2021

Spolupráce

Ing. arch. Kateřina Šimečková

Podobné projekty