Cyklostezky Staňkov

cyklostezka | plzeňský kraj

Cílem tohoto projektu bylo zrevidovat stávající a navrhnout nové cyklostezky na území města Staňkov a vytvořit tak fungující systém cyklodopravy v území.

Autoři projektu

Klient

město Staňkov

Generální projektant

Sladký&Partners s.r.o.

Projekt

STS/DUR/DSP/DPS

Náklady

12 mil.

Spolupráce

Ing. Jiří Ulman

Podobné projekty