Komplexní obnova návsi v Mantově byla zpracována v rámci širšího zadání řešení veřejných prostor na území obce Chotěšov. Náves je dodnes živým, hojně využívaným prostorem, jenž je lemován trvale obydlenými domy. Původní stav již neumožňoval plnohodnotné využití, mísil se zde pohyb chodců s prostory pro dopravu (parking, obsluha, tranzit). Řešení spočívalo a otevření a zpřehlednění návsi, vymezení a jasné hierarchizaci funkčních prostor s důrazem na dominantní postavení kaple v centrální pozici a zachování historického ducha vesnické návsi s částečným zatravněním.

Autoři projektu

Klient

Obec Chotěšov

Projekt

2014-18

Realizace

2019

Náklady

4,5 mil Kč

Spolupráce

Kateřina Šimečková, Jiří Ulman

Podobné projektyPosádka

Kontakt