E3

Zahradnictví Velvary

Generální projektant
JVA architekti s.r.o.
Projekt
Studie 2023, DURSP 2024

Hlavním objektem areálu je budova zahradnictví, která obsahuje administrativní a sociální zázemí, prodejnu s pokladnami, půjčovnu zahradní techniky a sklad materiálu. Doplňkovými objekty jsou fóliovníky, stínoviště a venkovní dětské hřiště. Objekty jsou v areálu umístěny tak, aby byly na pozemku investora a umožňovaly efektivní provozní schéma. Před hlavní budovou je navržen manipulační prostor s plochou pro prodej vysokých stromů a ukázkových výsadeb. Poté návštěvník vstupuje jednosměrným vchodem do části areálu, kde jsou venkovní prodejní plochy a přes vnitřní prodej a pokladny opět vychází směrem k návštěvnickému parkovišti. Součástí hlavního objektu je také kavárna s venkovní stíněnou terasou a přímou vazbou na dětské hřiště přírodního charakteru, které je propojené s plochou pro ukázkové výsadby.

ARCHITEKTURA
Hlavní budova zahradnictví je navržena jako velká stodola se šikmou střechou tak, aby připomínala tradiční venkovské stavení. Ambicí návrhu je zjemnit industriální charakter lokality při příjezdu do města Velvary. Zároveň se materiálovým řešením a detaily snažíme vytvořit soudobou architekturu vycházející z tradiční formy.

MATERIÁLY
V rámci studie stavby byla konstrukce haly uvažována jako prefabrikovaný betonový skelet doplněný o sendvičové fasádní panely. Krov je navržen ocelový. Fasáda objektu je doplněna o dřevěný obklad, střešní krytina je navržena z falcovaného plechu světlé barvy.

Autoři