8.165 Pod školou 07

Obytná zóna v Klenčí pod Čerchovem

Klient
Městys Klenčí pod Čerchovem
Generální projektant
Sladký&Partners s.r.o.
Projekt
2010-2011

Územní studie lokality „Pod školou“ v Klenčí pod Čerchovem prověřuje základní možnosti prostorového a funkčního uspořádání území.

Autoři

spolupráce

Ing. arch. Jan Vlach