8.165 Pod školou-07

Obytná zóna v Klenčí pod Čerchovem

Klient
Městys Klenčí pod Čerchovem
Generální projektant
Sladký&Partners s.r.o.
Projekt
2010-2011
Spolupráce
Ing. arch. Jan Vlach

Územní studie lokality „Pod školou“ v Klenčí pod Čerchovem prověřuje základní možnosti prostorového a funkčního uspořádání území.

Autoři