03c

Rekonstrukce radnice Bystřice

Klient
Město Bystřice
Generální projektant
Ing. Jan Vaněček
Projekt
2019 - STS

Budova radnice v Bystřici je dlouhodobě zanedbávána. A to jak v rámci technického stavu, tak zejména z hlediska provozně dispozičního. Radnice neplní funkci „výstavního domu na náměstí“. Zároveň neposkytuje vyhovující pracovní prostředí. Vedení města náš atelier pověřilo zpracováním návrhu na její rekonstrukci. Hlavním zadáním je navrhnout takové úpravy, aby byla budova radnice provozně funkční, bezbariérová a poskytne další prostory pro kanceláře a veškeré nutné zázemí.

Návrh počítá s celkovou úpravou vnitřních komunikací. V 1.NP řešené budovy A je zachována hlavní chodba, ze které se vstupuje do všech kanceláří. V rámci vstupního foyeru, který bude fungovat jako větší zádveří jsou umístěny přepážky, které byly doposud v budově B. Do budovy B se přesouvá městská policie. Dochází tak ke kýženému finálnímu oddělení dvou sousedících budov. Zcela odstraněny budou stávající dostavby ve dvoře. Odstraněno bude stávající schodiště do 2.NP a přístavba se záchody. Na její místo bude situována nová, moderní soudobá dostavba, která poskytne prostory pro zádveří, schodiště, výtah a shromažďovací prostory.
Nová přístavba vyřeší vazbu na 2.NP v rámci budovy. V rámci 2.NP budou nově umístěny kanceláře vedení města s vizuální vazbou na náměstí. Dále v patře najdeme malou jednací síň, kuchyňku a samostatné toalety pro zaměstnance. Stavební odbor včetně archivu se přesune do prostor stávajícího obecního bytu. Rekonstrukce počítá s navrácením důstojnosti dnes poněkud zašlé a zanedbané budově. Měla by se dotknout základních interiérových materiálů, povrchů, orientačního systému a mobiliáře. Přístavba je řešena jako moderní, soudobá budova s plochou zelenou střechou. Do fasády jsou vyřezány velké otvory, které do prostoru přivedou dostatečné množství světla. Zároveň přístavba poskytne dnes velmi úzké a dlouhé chodbě tolik nutný prostor a šířku.

Autoři

spolupráce

Ing. arch. Jindra Novotná