Sportovní areál Sladovka v Benešově

2021 | Benešov | novostavba | sportovní stavby

Běžecký atletický tunel se zázemím

Další stavba areálu postavená podle Generelu území (ateliér VAS, 2019) navázala na stavbu atletického oválu. Ten doplnila o zázemí oddílu benešovských atletů umístěné v tribuně na západní straně oválu. Kromě šaten a provozního zázemí oddílu jsou zde prostory umožňující pořádání závodů, zázemí pro veřejnost a další sportovní oddíly a kluby, které budou spolu s atlety využívat běžecký tunel umístěný v 1.PP pod tribunou. Tunel nabízí čtyři dráhy délky 60 metrů, stavební délka tunelu je 85 metrů.

Mezi tribunou a Zimním stadionem vznikl veřejný prostor areálu s parkovacími plochami zapojenými do stávající zeleně.

Autoři projektu

Klient

Město Benešov

Projekt

2020

Realizace

2021

Náklady

49,5 mil. Kč

Spolupráce

Ing. Tomáš Tourek

Podobné projektyPosádka

Kontakt