Bytové domy Rychnov nad Kněžnou

2020 | bytový dům | novostavba | Rychnov | urbanismus

Projekt obytného souboru v Rychnově navazuje na územní studii širší lokality, kterou jsme zpracovali v roce 2017. Zvláštní důraz je kladen na urbanismus a uspořádání území, které se řídí zásadami hierarchie a strukturou prostoru, veřejnými prostranstvími a efektivitou využití území. Cílem je vytvořit kvalitní a příjemné prostředí s vlastní identitou při respektování ekonomických požadavků investora.

Ve vybraných částech jsou bloky řešeny jako “hnízda” s vymezeným polosoukromým / poloveřejným prostorem. Tento polootevřený vnitroblok slouží převážně obyvatelům bytových domů, pro vzájemnou interakci, potkávání a k trávení volného času. Zároveň umožňuje průchod. Hranice mezi soukromým a veřejným prostorem je definována vymezenými předzahrádkami.

Zástavba využívá dva rozdílné typy domů, pět menších objektů a dva větší půdorysného tvaru L, která kombinují schodišťový a pavlačový typ bytového domu.

Autoři projektu

Klient

AGILE spol. s r.o.

Generální projektant

Archforma s.r.o.

Projekt

2017-2020

Realizace

2020-2021

Spolupráce

Ing. arch. Tomáš Livňanský

Podobné projekty