8.274 01

Bytové domy Rychnov nad Kněžnou

Klient
AGILE spol. s r.o.
Generální projektant
Archforma s.r.o.
Projekt
2017-2020
Realizace
2020-2021

Projekt obytného souboru v Rychnově navazuje na územní studii širší lokality, kterou jsme zpracovali v roce 2017. Zvláštní důraz je kladen na urbanismus a uspořádání území, které se řídí zásadami hierarchie a strukturou prostoru, veřejnými prostranstvími a efektivitou využití území. Cílem je vytvořit kvalitní a příjemné prostředí s vlastní identitou při respektování ekonomických požadavků investora.

Ve vybraných částech jsou bloky řešeny jako „hnízda“ s vymezeným polosoukromým / poloveřejným prostorem. Tento polootevřený vnitroblok slouží převážně obyvatelům bytových domů, pro vzájemnou interakci, potkávání a k trávení volného času. Zároveň umožňuje průchod. Hranice mezi soukromým a veřejným prostorem je definována vymezenými předzahrádkami.

Zástavba využívá dva rozdílné typy domů, pět menších objektů a dva větší půdorysného tvaru L, která kombinují schodišťový a pavlačový typ bytového domu.

Autoři

spolupráce

Ing. arch. Tomáš Livňanský