03 Scaled

Bytový dům Dukelská

Klient
soukromý investor
Generální projektant
JVA architekti s.r.o.
Projekt
2021
Realizace
2022

Projekt bytového domu v Dukelské ulici v Benešově.
Nárožní dům, který je obklopen ze tří stran ulicemi. Budovu vnímáme jako výrazný koncový blok, který drží vlak navazujících domů, podél ulice Karla Nového.

S nadměrnou hloubkou parcely se vypořádáváme pomocí vloženého atria ze slepého štítu budovy. Toto atrium nejen snižuje hloubku dispozice, ale vede k prosvětlení svislého komunikačního jádra a navazujících chodeb. Celá budova je nicméně pouhou reakcí na její umístění. Budovu vnímáme jako konečný blok, který by měl usadit celou frontu dalších domů v ulici Karla Nového. Architektura fasád je dialog otvorů, hloubky ostění a lodžií, předstoupených balkónů, zábradlí a dvou ustoupených pater, která tvoří korunu celé stavby. Chceme navrhnout architekturu současnou, nicméně nadčasovou, nikoliv líbivou. Použité materiály jsou výhradně tradiční – na hlavní hmotě domu je navržena cihelná fasáda v jemně okrových odstínech, ustoupená patra pak sjednocuje strukturální omítka s výraznými svislicemi. Všechny zámečnické prvky jsou jednoduchých tvarů, všechna okna jsou navržena jako francouzská, mají výrazné rámy a barevně odlišné nadpraží.

Dům obsahuje rozmanitou skladbu bytů od garsonek po větší byty v horních podlažích. Do 1.PP jsou umístěny garáže a technické místnosti, 1.NP obsahuje komerční prostory určené k pronájmu.

Autoři