6.020 04

Základní škola Velvary

Klient
Město Velvary
Generální projektant
JVA architekti s.r.o.
Projekt
2021

REKONSTRUKCE A NOVOSTAVBA VÝCHODNÍHO KŘÍDLA ZŠ VELVARY

Základní škola Velvary výstavbou nového křídla řeší extrémní nedostatek učebních prostor.

Nové křídlo jsme navrhli tak, aby bylo propojeno s historickou budovou školy a hmotově i výškově na ni navazovalo. Dodržujeme v návrhu stejnou podlažnost budovy, výšku hlavní římsy, výšku hřebene i tvar šikmé střechy. Přízemí nového křídla je využito pro multifunkční aulu s možností propojení do venkovního prostoru. Chodby jsou pojaty jako pobytová respiria s herními a relaxačními prvky. Na přízemí je možné respirium propojit s venkovní krytou učebnou. Ve druhém až čtvrtém podlaží se nacházejí odborné učebny
definované na základě současných potřeb školy.

Novou přístavbu jsme od historické budovy jasně oddělili zapuštěným krčkem v kontrastním materiálu tak, aby byla přesně daná hranice mezi novým a starým objektem. Tento krček obsahuje část hygienického zázemí, které jsme záměrně umístili co nejblíže k hlavní budově tak, aby bylo blízko i pro žáky ve stávajících učebnách. Proporci oken jsme zvolili s odkazem na původní historická okna. Opticky jsme je prodloužili pomocí plastické strukturální omítky tak, aby budova získala štíhlejší vzhled. V návaznosti na zdobnou čelní fasádu je i východní křídlo směrem do ulice členitější. Na fasádě se propisují vodorovné římsy a zapuštěné parapety s bosáží. Záměrem bylo navrhnout novou budovu tak, aby byla citlivá k historickým objektům, logicky na ně navazovala a doplňovala původní urbanismus areálu. Budova by měla být svébytným novým prvkem, který však neruší dojem z celku a naopak jej uklidňuje a jasně definuje.

Autoři