20190627_112552

Městský úřad v Týnci n./S.

Klient
Město Týnec nad Sázavou
Generální projektant
Ing. Jan Vaněček
Projekt
2014
Realizace
2017
Spolupráce
Ing. arch. Michaela Polívková, Ing. arch. Tomáš Livňanský

Rekonstrukce se zabývá zateplením úřadu, bezbariérovým přístupem do budovy, výtahem a bezbariérovými veřejnými záchody. Budova ze 70. let rekonstrukci nutně potřebuje. Atiky jsou téměř uvolněné, do budovy zatéká, stěny ve 2.NP jsou popraskané. Zároveň budova v zimě promrzá a v létě je nevětratelná. Město se chystá na tuto akci zažádat o dotace.

Návrh fasády si klade za cíl navrátit budově úřadu důstojnost. Počítá se s výměnou omítek za cihelné pásky, nově bude zřízena rampa. Do dvora bude místo starých keřů zasazen vzrostlý strom. Parter doplňují lavičky, kolostavy, veřejné osvětlení, informační tabule a další mobiliář. Momentálně je projekt ve stavu dokumentace pro zadání stavby.

Autoři