20190627 112552

Městský úřad v Týnci n./S.

Klient
Město Týnec nad Sázavou
Generální projektant
Ing. Jan Vaněček
Projekt
2014
Realizace
2017

Rekonstrukce se zabývá zateplením úřadu, bezbariérovým přístupem do budovy, výtahem a bezbariérovými veřejnými záchody. Budova ze 70. let rekonstrukci nutně potřebuje. Atiky jsou téměř uvolněné, do budovy zatéká, stěny ve 2.NP jsou popraskané. Zároveň budova v zimě promrzá a v létě je nevětratelná. Město se chystá na tuto akci zažádat o dotace.

Návrh fasády si klade za cíl navrátit budově úřadu důstojnost. Počítá se s výměnou omítek za cihelné pásky, nově bude zřízena rampa. Do dvora bude místo starých keřů zasazen vzrostlý strom. Parter doplňují lavičky, kolostavy, veřejné osvětlení, informační tabule a další mobiliář. Momentálně je projekt ve stavu dokumentace pro zadání stavby.

Autoři

spolupráce

Ing. arch. Michaela Polívková, Ing. arch. Tomáš Livňanský