776a8812

Benešov – manuály veřejného prostoru

Klient
Město Benešov
Generální projektant
Ing. Jan Vaněček
Projekt
2016

V rámci působení v komisi pro architekturu a urbanismus města Benešova jsme navrhli 2 manuály, které mají definovat přístup k veřejnému prostoru města. Jedná se o manuál  městského mobiliáře a manuál městského informačního systému.

Autor grafického zpracování MIOS: Bc. Tomáš Klapka

Foto: Tomáš Hejzlar

Všechny manuály k prohlédnutí zde: https://issuu.com/manualybenesov

Autoři

spolupráce

Bc. Tomáš Klapka, Bc. Karolína Koubová, Ing. arch. Michaela Polívková, Bc. Luboš Klabík