17.020 1 1

Základní škola Komenského ve Stodu

Klient
Město Stod
Projekt
2020

Návrh se  mimo konkrétního řešení pro zadané provozy pokouší najít i urbanistický koncept pro celý blok, který by mu měl částečně vrátit jeho původní kompaktnost, ale zároveň nabízí nové kvalitní prostory a stavební příležitosti. Podél budoucí pěší zóny na náplavce řeky tak mohou vzniknout nové objekty (obytné, multifunkční), které budou respektovat stopu a objem původní zástavby, dvůr bude polosoukromého charakteru a bude se opět opticky spojovat s dvorem školy a konečně nové objekty školního provozu budou pozemek uzavírat ze severu a východu, namísto nevyhovujících stávajících staveb tělocvičny a dílen.

Ve vlastním areálu školy jsou navrženy objekty jídelny s výdejem a dílen, které tvoří severní hranici areálu. Jsou pojaty jako jednoduché kvádry s předsazeným loubím, které umožňuje objekty opticky i provozně oddělit od zbytku areálu. Mezi jídelnu a dílny je vsazena venkovní učebna / terasa, která celý blok zvnějšku vizuálně odlehčuje a navazuje alespoň pomyslný kontakt mezi školou a domovem seniorů. Sdílené loubí zároveň tvoří plynulý přechod do dvora k venkovnímu víceúčelovému hřišti na volejbal.

Objekt tělocvičny je z pohledu školního sportu plošně a objemově maximalizován na hranici možností pozemku, je atypický svým osazením do terénu – tělocvična je zasazena cca 2,5 m pod úroveň stávajícího terénu, což umožňuje respektovat původní hmotové řešení hospodářských budov. Objekt je přístupný jak zevnitř areálu školy, tak z malého veřejného dvorku sdíleného s dílnou z ulice Baarova, který navazuje na připravovaný parter nového pavilonu blízké mateřské školy.

Autoři