Dům č.p.77 v Benešově

2018 | Benešov | fasáda | interiér | občanská vybavenost | rekonstrukce | škola

Cílem projektu je přizpůsobení stávajícího objektu č.p.77 v centru Benešova novým provozům a kultivace jeho vnějšího vzhledu. Dům bude nově poskytovat zázemí pro Základní uměleckou školu, městský konferenční sál, Městskou policii a prostory k pronájmu v přízemí. V rámci stavebních prací dojde vedle nezbytných dispozičních úprav především ke scelení materiálového řešení parteru, nahrazení stávajícího krovu ocelovou nástavbou a vybudování nového komunikačního jádra.

Autoři projektu

Klient

Město Benešov

Generální projektant

JVA architekti s.r.o.

Projekt

2017 - 2018

Podobné projekty