Územní studie Benešov “Nad Mariánovicemi”

2019 | Benešov | urbanismus | územní studie | veřejný prostor

Výstavbou obytné lokality Mariánovice v sousedství řešeného území došlo ke vzniku oddělené části města a uzavření segmentu volné krajiny mezi urbanizovaná území s odlišnými charaktery. Územní studie se zabývá spojením obytné lokality Mariánovice s městem a doplnění dalších vazeb.

Stávající územní plán navrhuje území funkčně využít pro průmysl a skladování, přičemž tyto rozsáhlé plochy výroby jsou vklíněné mezi obytné celky a jsou situovány do poměrně svažitého území. Vrchol území se promítá do veduty města.

Cílem územní studie je stanovit základní principy urbanistického členění území, zejména veřejných prostranství, jejichž opomenutí by výrazně zkomplikovalo zapojení lokality do struktury města a propojení dnes oddělené části Mariánovice. Územní studie podrobněji určuje funkční členění a pravidla pro využití území.

Autoři projektu

Klient

Město Benešov

Projekt

územní studie

Realizace

2019

Podobné projekty