20.036 1

Městský dům Staňkov

Klient
Město Staňkov
Generální projektant
MSP, projektová kancelář s.r.o.
Projekt
2021

Návrh městského domu do Staňkova zastavuje rohovou proluku a dokončuje náměstí T.G. Masaryka. Na místě navrhované stavby stávala pošta, později obytný dům, ten byl však ve druhé polovině 20.století zbořen.

Nový objekt bude obsahovat obecní byty s nezbytným příslušenstvím a komerční prostory ve vazbě na náměstí.

Stavba je hmotově rozdělena na dvě části, provozně se však jedná o jeden celek. Směrem do náměstí je situována dvoupodlažní stavba s osovým arkýřem a obytným podkrovím. Tato část striktně respektuje uliční čáru náměstí a výšku sousedních staveb. Podél pěšiny do severovýchodní části města je s několikametrovým odstoupením od uliční čáry umístěna druhá – třípodlažní – hmota. Vzájemné ustoupení obou objemů umožňuje jejich lepší optické oddělení, vytváří měřítkem příjemný předprostor náměstí a v neposlední řadě upomíná na historickou situaci zástavby.

V parteru jsou navrženy dva komerční prostory o celkové výměře přes 130 m2, dále je navrženo 7 bytů se zázemím (kolárna, sklepy). Celkem jsou navrženy 2 byty 1kk, 1 byt 2kk, 2 byty 3kk a 2 byty 4kk. Pět bytů disponuje soukromým venkovním prostorem (terasa, lodžie). Společný dvůr umožňuje při ponechání rozsáhlé zatravěné části parkování deseti automobilů.

Autoři