Městský dům Staňkov

2021 | bydlení | náměstí | občanská vybavenost | staňkov

Návrh městského domu do Staňkova zastavuje rohovou proluku a dokončuje náměstí T.G. Masaryka. Na místě navrhované stavby stávala pošta, později obytný dům, ten byl však ve druhé polovině 20.století zbořen.

Nový objekt bude obsahovat obecní byty s nezbytným příslušenstvím a komerční prostory ve vazbě na náměstí.

Stavba je hmotově rozdělena na dvě části, provozně se však jedná o jeden celek. Směrem do náměstí je situována dvoupodlažní stavba s osovým arkýřem a obytným podkrovím. Tato část striktně respektuje uliční čáru náměstí a výšku sousedních staveb. Podél pěšiny do severovýchodní části města je s několikametrovým odstoupením od uliční čáry umístěna druhá – třípodlažní – hmota. Vzájemné ustoupení obou objemů umožňuje jejich lepší optické oddělení, vytváří měřítkem příjemný předprostor náměstí a v neposlední řadě upomíná na historickou situaci zástavby.

V parteru jsou navrženy dva komerční prostory o celkové výměře přes 130 m2, dále je navrženo 7 bytů se zázemím (kolárna, sklepy). Celkem jsou navrženy 2 byty 1kk, 1 byt 2kk, 2 byty 3kk a 2 byty 4kk. Pět bytů disponuje soukromým venkovním prostorem (terasa, lodžie). Společný dvůr umožňuje při ponechání rozsáhlé zatravěné části parkování deseti automobilů.

Autoři projektu

Klient

Město Staňkov

Generální projektant

MSP, projektová kancelář s.r.o.

Projekt

2021

Podobné projekty