Ing Arch Vojtech Bis

Ing. arch. Vojtěch Bis

architekt

Litomyšl, Praha
bis@ateliervas.cz
+420 605 340 123
vojtechbis.cz

Vzdělání

2007 - 2011

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl

2011 - 2017

Fakulta Architektury ČVUT, Praha

2015 - 2016

Fakulteta za arhitekturo, Ljubljana / ERASMUS

2023

autorizovaný architekt ČKA 05388

Praxe

2014

Ječmen studio, Olomouc, stáž

2015

Studio Perspektiv, Praha, junior architekt

od 2017

vlastní praxe