Boett 01

Bytový dům Boettingerova v Plzni

Klient
BERGER BOHEMIA a.s. / VILUSA Wohnungsunternehmen GmbH
Projekt
2022
Ocenění
2. místo ve vyzvané soutěži

Soutěžní návrh bytového domu v ulici Boettingerova v Plzni představuje maximální využití pozemku, které je z pohledu architektury, urbánních vazeb, platné legislativy a při zachování plné kvality bydlení možné.

Pozemek je zasazen do nekompaktní zástavby s různorodým funkčním využitím. Návrh se opírá o takové pojetí urbanismu, kde hraje prim vytvoření pro člověka hostinného městského parteru, který v lokalitě tolik chybí, dále přiměřené soukromí jak nových tak současných obyvatel a v neposlední řadě vytváření příležitostí pro další rozvoj v těsném okolí navrhované zástavby.

Objekt je členěn na čtyři výrazné hmoty spojené společnou podnoží, jednoduché čisté tvary s důrazem na kvalitu a přívětivost materiálů zejména v místech přímého kontaktu uživatele a budovy. Návrh se soustředí na skloubení estetických, ekonomických i ekologických trendů moderní doby.

Orientace obytných částí ke světovým stranám umožňuje s výhodou využít v Plzni netradiční dispoziční řešení moderních pavlačových domů západního střihu, které se vyznačují značnou variabilitou kategorií bytů i jejich standardů při zachování kvalitního přirozeného prosvětlení i provětrání interiérů. Tyto dispozice jsou zejména vhodné pro komunitní, nájemní, případně studentské bydlení.

Přízemí v sobě zahrnuje funkce obchodní, skladové, technické a parkování. Na obchodní jednotky podél celé délky západní fasády navazuje moderně pojatý veřejný prostor s dostatkem stromů, který plynule přechází do upravené profilu ulice Boettingerova. Parter je navržen na základě reálně vysledovaného pohybu pěších v dané lokalitě, poskytuje chodcům a cyklistům dominantní postavení ve veřejném prostoru na úkor průjezdné motorizované dopravy a vytváří tak příjemný nástupní prostor do samotných bytových domů.

Autoři