Obytný soubor Maxov (Všeruby)

2022 | brownfield | obytná zóna | obytný soubor | transformace | územní studie | Všeruby

Územní studie navrhuje transformaci chátrajícího areálu bývalé roty pohraniční stráže v příhraničním sídle Maxov u Všerub (okres Domažlice). Cílem bylo vytvoření celistvého obytného / rekreačního souboru, který zůstává v kontaktu jednak se zadními svažitými partiemi usedlostí i s frontou návesní zástavby. Důraz je kladen na vytvoření kvalitního charakteristického venkovského podlouhlého prostoru s jednolitými frontami budoucích usedlostí. Zóna je navržena takovým způsobem, který nenarušuje volnou krajinu a využívá stávající “zelený lem”, přirozeně vymezující západní okraj Maxova.

Autoři projektu

Klient

Městys Všeruby

Generální projektant

Ateliér KROK s.r.o.

Projekt

2022

Podobné projekty