17.029 01

Obytný soubor Maxov (Všeruby)

Klient
Městys Všeruby
Generální projektant
Ateliér KROK s.r.o.
Projekt
2022

Územní studie navrhuje transformaci chátrajícího areálu bývalé roty pohraniční stráže v příhraničním sídle Maxov u Všerub (okres Domažlice). Cílem bylo vytvoření celistvého obytného / rekreačního souboru, který zůstává v kontaktu jednak se zadními svažitými partiemi usedlostí i s frontou návesní zástavby. Důraz je kladen na vytvoření kvalitního charakteristického venkovského podlouhlého prostoru s jednolitými frontami budoucích usedlostí. Zóna je navržena takovým způsobem, který nenarušuje volnou krajinu a využívá stávající „zelený lem“, přirozeně vymezující západní okraj Maxova.

Autoři