17.004 01

Územní studie Benešov „Za nádražím“

Klient
Město Benešov
Projekt
územní studie
Realizace
2019

Území dnes vytváří neprostupný blok mezi centrem města a parkem zámku Konopiště na jeho periferii. Atraktivitu lokalitě dodává blízkost centra města, sousední železniční stanice a s ní související snadná dostupnost Prahy. Atraktivita místa může být v budoucnu ještě posílena realizací stanice na Vysokorychlostní trati.

Uvažovaný časový horizont transformace je 30 let, v tomto období předpokládáme pokračování proměn ve způsobu dopravy, struktuře průmyslu i způsobu života.

S ohledem na výše uvedené aspekty proto není ambicí dokumentu přesně regulovat parametry budoucí zástavby, ale stanovit urbanistické principy, jejichž opomenutí by výrazně zkomplikovalo zapojení lokality do struktury města a vytvoření jeho plnohodnotné součásti.

Autoři