Na Poště Hlavní Vizualizace Ulice Vnoučkova 2k

KULTURNÍ CENTRUM NA POŠTĚ, BENEŠOV

Klient
Město Benešov
Generální projektant
JVA architekti s.r.o.
Projekt
2022

Soubor budov hotelu Pošta je jeden z nejvýznamnějších objektů v samotném centru Benešova. V současnosti obsahuje hotel, divadlo, restauraci, kanceláře a další přidružené provozy. Čas a historie se neúprosně podepsaly na jeho funkčním, technickém i estetickém stavu, proto se město Benešov rozhodlo vypracovat návrh, který nalezne budově nové využití.

Výsledkem je přeměna Hotelu Pošta ve vícefunkční, kulturně-vzdělávací centrum s typickým názvem Na Poště. Návrh je podpořen dlouhodobou analýzou a prověřovací studií. Vzniká tak v regionu unikátní a jedinečný objekt, který obsahuje moderní uměleckou školu, divadlo a víceúčelové prostory.

Návrh si klade za cíl navázat na historické souvislosti a vazby, které fungovaly v původním bloku. Jsou odstraněny nánosy přístaveb ve dvoře bloku, uvolňuje se dvůr a umožňuje průchod blokem. Budova se otevírá široké veřejnosti a skrze budovu je vytvořena nová pasáž s veřejným prostranstvím a vstupy do jednotlivých funkčních částí.  Současně dochází k odstranění nevyhovující dvorní přístavby a dostavbě nové budovy.

Soubor budov je rozdělen podle funkcí s vlastním vstupem a bezbariérovým přístupem. V rámci jednotlivých podlaží se provozy částečně prolínají s důrazem na maximální využitelnost multifunkčních prostorů, tak aby městu i široké veřejnosti bylo umožněno využít prostory pro různé aktivity.

V hlavní ulicové části bloku ulice Tyršova se nachází základní umělecká škola se vstupem z nové pasáže. Toto umístění je podpořeno původní půdorysnou dispozicí hotelu, která umožňuje vytvoření menších i větších učeben. Základní umělecká škola zde nachází zázemí pro taneční, literárně dramatické, hudební a výtvarné obory, které budou těžit z přítomnosti jak menšího sálu, tak z velkého divadelního sálu.

Současné divadlo bude mít nový vstup z pasáže, bezbariérový přístup a zcela nové technické zázemí, které umožní nově využití stávajících balkónů. Návrh maximalizuje využití sálu a přidružených rozptylových prostorů a přináší soudobý reprezentativní vzhled.

Muzeum umění bude hlavním uživatelem vnitřního dvora, který je schopen obsloužit dočasné i trvalé výstavy, prezentace, venkovní taneční lekce, letní divadelní scénu, letní kino, venkovní umělecké workshopy, sochařská nebo malířská sympozia. Přidružené prostory směřující do dvora slouží rovněž MUD jako výstavní galerie.

KIC slouží nová budova ve dvoře, která obsahuje technické prostory, kanceláře a dostatečné zázemí pro divadlo jako jsou sklady, šatny a nákladní výtah. Pro produkci jsou vyhrazeny malý a velký divadelní sál. Oba sály jsou navrženy dle současných nároků tak, aby umožnily co nejširší využití. Velký sál bude využitelný pro plesy, koncerty i divadlo. Lepší výhled divadelních představení zajistí rozebíratelné modulární hlediště s kapacitou pro 150 osob.

Součástí návrhu byla i změna názvu objektu a jeho grafická komunikace. Centrum Na Poště má své logo a ukazuje, jak by mohl vypadat grafický a marketingový styl směrem k veřejnosti.

Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi ambiciózní projekt, město Benešov nyní zpracovává studii proveditelnosti, která se zabývá ekonomickými aspekty projektu, mimo jiné realizačními náklady, etapizací, zdroji finančních prostředků nebo dotačními tituly.

Autoři

Ing. arch. Monika Krausová

spolupráce

Studio Frouz