7.077 Tynec Namesti 08

Týnecká náměstí

Klient
Město Týnec nad Sázavou
Generální projektant
Ing. Jan Vaněček
Projekt
2014

V rámci činnosti konzultační služby městského architekta jsme pro Týnec nad Sázavou vytipovali a navrhli strategické veřejné prostory.

Těmito prostoty je Týnecká křižovatka ulic K Náklí-Janečkova. Tento prostor se vyznačoval značně zastaralou dlažbou a kompletním řešením mobiliáře. Nové řešení počítá s novou kamennou dlažbou a vzrostlými stromy. Uprostřed je navržen prostor pro umělecký objekt.

Druhou oblastí zájmu je prostor před Obchodním domem Týnec, který je umístěn na hlavní urbanistické ose starý Týnec-nový Týnec, kolmo na řeku. Tento prostor se vyznačuje značnou rozlehlostí trávníků, mnoha úpravami zeleně, nejednotností chodníků apod. Návrh počítá s materiálním sjednocením povrchů, výsadbou nových stromů, umístěním nového mobiliáře. Doprostřed „náměstí“ je umístěna mobilní tržnice. Hlavní úpravou je však zklidnění dopravy a vyřešení dopravy v klidu.

Autoři: ing. Jan Vaněček, ing. arch. Šárka Lorencová
Studie: 2015
Realizace: 2017

Autoři