Společenský sál “Ratejna” v Řepici

2009 | interiér | přístavba | rekonstrukce | Řepice | společenský sál

Hlavní myšlenka a motto: Dva štíty s odstupem 26 metrů a 450 let!

Dostavbou jediného dochovalého renesančního štítu bývalého poplužního dvora z doby Jana Hodějovského jsme se zabývali několik let. Zadání vzhledem k velikosti obce bylo definováno jako „víceúčelový sál“ s možností provozování kulturních činností (koncerty, divadlo, promítání, přednášky), sportu (volejbal, badminton, aerobik) i společenských akcí (bály, setkání, oslavy). V rámci novostavby sálu bylo vybudováno odpovídající sociální zázemí, foyer a nový vstup do prostorů Obecního úřadu v sousední budově. Sklepy sousedního objektu také slouží jako samostatný bar.

Pro přirozené prosvětlení sálu jsme zvolili princip modifikovaného bazilikálního osvětlení s možností zastínění venkovními žaluziemi. Materiálově jsou interier i exterier řešeny s použitím přírodních materiálů v moderních formách zpracování i použití. Převládá dřevo, kov a různé druhy omítky. Výrazné plochy vnitřních štítů i grafika spojená se sálem byla svěřena externě spolupracujícím profesionálům. Sál má možnost napojení a zajištění zázemí pro okolní exteriérové aktivity.

Autoři projektu

Klient

obec Řepice

Projekt

2001-2009

Realizace

2009

Náklady

cca 15 mil. Kč

Spolupráce

konstrukční část: Ing. Václav Martan, výtvarné dílo – malby štítů sálu: MgrA. Pavla Gregorová, grafika: Petr Kolář, foto: Jan Vaněček a archiv autorů

Ocenění

čestné uznání presta Jižní Čechy 2008 - 2010, Řepice se stala vesnicí jihočeského kraje i vesnicí ČR v roce 2012

Podobné projekty