Zub Och 1

Zubní ordinace II. Veselí nad Lužnicí

Klient
Stomatologie Veselí s.r.o.
Generální projektant
Ing, arch. Ondřej Chudý, Ph.D.
Projekt
2020-2021
Realizace
2021-2023

Komplexní projekt návrhu novostavby stomatologického zařízení. Jedná se o občanskou stavbu, zdravotnické zařízení, ve kterém jsou čtyři ordinace, rentgen, čekárna, hygienické zázemí a doprovodné provozy s kancelářemi. Součástí realizace bylo řešení předprostoru a napojení na ulici a inženýrské sítě. V průběhu výstavby byly řešeny především detaily, interiér a truhlářské výrobky. Výsledkem je utilitární stavba zdravotnického zařízení, která má především dobře sloužit pro svoji funkci a vytvořit ideální pracovní prostředí, tak i přívětivé prostředí pro návštěvníky. Zároveň bylo nutné splnit podmínku dobré údržby a vysoké životnosti navrhovaných prvků. Důraz byl kladen na funkčnost spíše než okázalost. Klientovi jsme poskytli komplexní služby od spolupráce při výběru pozemku, zpracování návrhu stavby, dokumentace pro společné povolení, dokumentace pro provedení stavby s výkazem výměr a rozpočtem a autorské dozory v průběhu realizace stavby.

Fotografie z realizace připravujeme.

Autoři

spolupráce

Bautechnik s.r.o. – dodavatel stavby