Ing Arch Ondrej Chudy Phd

Ing. arch. Ondřej Chudý, Ph.D.

architekt

Tábor, Praha
chudy@ateliervas.cz
+420 605 972 250

Vzdělání

2005 - 2009

Gymnázium Pierra de Coubertina Tábor

2009 - 2015

FA ČVUT Praha – Architektura a Urbanismus

2017 - 2024

doktorské studium na FA ČVUT Praha, Urbánní ekonomie sídlišť

2023

autorizovaný architekt ČKA 05488

Praxe

2014

Stahl-Lehrmann Architekten, Německo

od 2014

spolupráce s A_detail

od 2015

vlastní praxe