8.210 7 5

Rozšíření mateřské školy ve Stodu

Klient
Město Stod
Projekt
2020

Rozšíření školky ve Stodu je dalším počinem, který vychází z Koncepce rozvoje vzdělávacích zařízení. Cílem této konkrétní akce je sdružení všech oddělení MŠ na jednom pozemku. V zahradě stávající školky se čtyřmi odděleními tak navrhujeme nový samostatný pavilon pro další dvě oddělení (která dnes sídlí v jiné části města).

Navrhovaný objekt má vlastní vstup z ulice Baarova, předpolí školky svým formálním řešením odkazuje k parteru stávající budovy.

Vlastní stavba je téměř symetrickou trojnožkou, která člení zahradu na několik intimnějších prostor. Vstup je veden nejkratším ramenem do středu stavby, odkud se rozbíhají dvě nezávislá oddělení se sdruženým zázemím, které obsahuje. Ramena učeben obíhá velkorysé loubí, které poskytuje prostor pro hry na čerstvém vzduchu i za nepříznivého počasí.

Autoři