Bytový dům Soví rybník

2018 | bytový dům | novostavba | Tábor

Projekt bytového domu v Táboře, od studie přes územní a stavební řízení po prováděcí projekt a autorské dozory. Návrh domu na složité parcele pod hrází Sovího rybníka. Kolaudace proběhla na podzim 2020 a přes zimu se postupně nastěhovali noví obyvatelé. Tráva se zazelenala a začíná se i zahradničit na soukromých zahrádkách. Objekt je založen na cca 50 pilotách o hloubce 10 – 12 m, přes pozemek prochází dešťová kanalizace s 6m širokým ochranným pásmem. Zatrubněná vodoteč svádí dešťovou vodu z širšího území a z kaskády Zavadilských rybníků směrem do Jordánu. Jedná se o složitý pozemek a limity územního plánu nedovolili postavit více než 3 patra. Dům je umístěn v sousedství panelových domů podél ulice Brigádníků a z druhé strany sousedí s rodinnými řadovými domy.

Autoři projektu

Klient

soukromý investor

Projekt

2018

Realizace

2019-2020

Podobné projektyPosádka

Kontakt