5.xxx Ús 01

Územní studie venkovských sídel

Klient
Obce Kvasiny, Pěčín, Lukavice, Záměl, Javornice
Projekt
2016-2018

Dlouhodobě se zabýváme zpracováváním územních studií pro rozvojová území venkovských sídel ve východních Čechách.

Důraz je kladem na respektování charakteru stávajícího sídla a harmonické začlenění do okolní krajiny. Součástí jednotlivých studií je vymezení veřejných prostranství, návrh funkčního členění území, parcelace, koncepce dopravní a technické infrastruktury a stanovení jednotících prvků zástavby.

Autoři