Územní studie venkovských sídel

2018 | urbanismus | územní studie | veřejný prostor

Dlouhodobě se zabýváme zpracováváním územních studií pro rozvojová území venkovských sídel ve východních Čechách.

Důraz je kladem na respektování charakteru stávajícího sídla a harmonické začlenění do okolní krajiny. Součástí jednotlivých studií je vymezení veřejných prostranství, návrh funkčního členění území, parcelace, koncepce dopravní a technické infrastruktury a stanovení jednotících prvků zástavby.

Autoři projektu

Klient

Obce Kvasiny, Pěčín, Lukavice, Záměl, Javornice

Projekt

2016-2018

Podobné projekty