8.188 Ct3 07

Dálková cyklotrasa č.3

Klient
Mikroregion Radbuza, Svazek Domažlicko, KÚPK
Generální projektant
Sladký & Partners s.r.o.
Projekt
2010-2019
Realizace
od 2016

Studie vedení dálkové cyklotrasy (Praha – Plzeň – Regensburg – Mnichov) v málo obtížném profilu v přírodní krajině nivních luk okolo řeky Radbuzy, zpracovaná pro úsek Plzeň – Domažlice. Studie byla vypracována v úzké spolupráci s jednotlivými obcemi tak, aby trasa spojovala jak turistické, tak místní dopravní cíle a zároveň byla etapizována do uchopitelných a logických celků. Součástí je návrh unikátních betonových tvarovek pro ochranu skladby konstrukce stezky proti působení každoročních záplav a spolupráce na propagaci cyklotrasy.

Ateliér VAS se dodnes podílí na koordinaci jednotlivých projektů, které mají v budoucnu tvořit ucelenou trasu napříč celým Plzeňským krajem. V rámci této koordinace jsme byli osloveni pro zpracování návrhu atypického mobiliáře k cyklostezce na úsecích ve Stodu a Chotěšově. Mobiliář se snaží reagovat na specifický kontext daných míst a poskytovat chybějící komfort uživatelům stezky.

Autoři

spolupráce

Jiří Ulman