ZŠ Horšovský Týn Vstup

Rozšíření základní školy v Horšovském Týně

Klient
Město Horšovský Týn
Generální projektant
Obrys VAS, projektový ateliér s.r.o.
Projekt
2022

Nezbytné zvýšení kapacity a kvality prostor pro výuku zahrnující generální rekonstrukci stávající budovy školy ze 60. let včetně bezbariérového řešení, dále dostavbu nového pavilonu s jídelnou, varnou a družinami ve vazbě na venkovní herní plochy a výstavbu nové tělocvičny, která zároveň bude sloužit jako multifunkční hala pro mimoškolní sportovní oddíly. Návrh počítá i s regenerací venkovních ploch, bezpečným a efektivním přístupem do školy, kapacitním parkováním a s doplňkovými provozy (klubovna, pavilon venkovní výuky). Jedná se koncepci s výhledem realizace po etapách v horizontu 10-15 let navržené tak, aby bylo možno areál stále plně využívat s minimálními omezeními a výsledným trvale hodnotným řešením moderního provozu školského zařízení.

Autoři