2.191 Kvicovice Dks 06

Dům klidného stáří v Kvíčovicích

Klient
Obec Kvíčovice
Generální projektant
Sladký&Partners s.r.o.
Projekt
2015

Studie souboru objektů komunitního bydlení pro seniory s kapacitou 20ti bytů v proluce na návsi v menší západočeské obci respektuje charakter okolní venkovské zástavby a novým způsobem vymezuje veřejný i polosoukromý prostor.

Autoři

spolupráce

Tomáš Klapka