Dům klidného stáří v Kvíčovicích

2015 | Domažlice | domov pro seniory | dům | Kvíčovice | obytný soubor

Studie souboru objektů komunitního bydlení pro seniory s kapacitou 20ti bytů v proluce na návsi v menší západočeské obci respektuje charakter okolní venkovské zástavby a novým způsobem vymezuje veřejný i polosoukromý prostor.

Autoři projektu

Klient

Obec Kvíčovice

Generální projektant

Sladký&Partners s.r.o.

Projekt

2015

Spolupráce

Tomáš Klapka

Podobné projekty