Obecní obchod a zázemí pro kulturní akce v Kvíčovicích

2022 | fasáda | Kvíčovice | novostavba | občanská vybavenost | obchod

Projekt navazuje na prověřovací studii, která se zabývala umístěním Domu klidného stáří do areálu zemědělské usedlosti na návsi v Kvíčovicích. Vzhledem ke špatnému technickému stavu byly stávající objekty odstraněny, hmotové řešení však ctí původní kompozici, štítové domy na hraně návsi jsou určeny pro služby (obchod, klubovna; dočasně však budou využívány jako obecní sklady), na ně v reminiscenci na historické kolny navazuje řada carportů a celý areál uzavírá dvojice domů pro seniory ve stopě odstraněných stodol.

Štítové domy byly navrženy s respektem k původní zástavbě avšak soudobě, důraz byl kladen na jednoduchost řešení a detaily fasád (římsy, reliéfy). Carporty jsou v duchu hospodářských staveb postaveny z režného zdiva a kryty jednoduchou pultovou střechou.

Autoři projektu

Klient

Obec Kvíčovice

Generální projektant

MSP, projektová kancelář s.r.o.

Projekt

2020-2021

Realizace

2021-2022

Podobné projekty