8.194 Stod Us 5

Územní studie Stod

Klient
Město Stod
Generální projektant
Sladký & Partners s.r.o.
Projekt
2012

Územní studie pro 3 lokality v jižní části města Stod, které rozvíjejí stávající rezidenční zástavbu individuálního bydlení a zároveň naznačují možnosti revitalizace dvou bývalých průmyslových areálů takzvaných „brownfields“.

Autoři