Img 1171

Expozice Pozor, hranice!

Klient
Město Domažlice
Projekt
2019-20
Realizace
2021-22
Náklady
9,5 mil bez DPH

Stálá edukativní interaktivní Expozice „Pozor, hranice! Historie hrou“ se nachází v podkroví historické budovy sladovny z konce 19. století a kloubí široké obsahové nároky s co nejmenšími zásahy do podkroví se zachovaným historickým dopravníkem. Je navržena tak, aby byla do prostoru pouze „vložena“, aby bylo možné ji bez větších úprav kdykoliv demontovat, bez újmy chráněných konstrukcí kulturní památky. Koncept této expozice respektuje mnohovrstevnatost zadání, tzv. libreta expozice, které definuje širokou škálu návštěvníků a zároveň chce prezentovat vývoj regionu v rozpětí několika tisíc let v 10 etapách, kde každá etapa umožňuje využít různý stupeň odbornosti výkladu.

Autoři