X.xxx 01

FEZKO čp. 1415 – konverze bývalé textilní továrny

Klient
město Strakonice
Projekt
2018

Studie úpravy objektů bývalé textilní továrny v jádru města pro kulturní vyžití s jedinečným geniem loci.

Autoři