8.178 Hostoun Up.01

Územní plán Hostouň

Klient
Město Hostouň
Generální projektant
Sladký&Partners s.r.o.
Projekt
2010-2012

Mezi hlavní témata při řešení územního plánu města Hostouň v domažlickém okrese (1268 obyvatel, 14 sídel, 3852 ha) patří zklidnění dopravy v centru města, limit vodní nádrže daný nadřazenou územně plánovací dokumentací a výhledové vymístění fotovoltaické elektrárny na pohledově exponovaném místě při příjezdu do města. Nabytí účinnosti 6.10.2012.
http://www.hostoun.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=4594&id=1646&n=uzemni-plan&p1=1652

V letech 2016-2017 je zpracováváme Změnu č.1.

Autoři