1.273 01

Poutní dům Klokoty

Klient
Římskokatolická farnost Tábor - Klokoty
Generální projektant
Ing. arch. Martin Kraus
Projekt
2018

Jak přistavět k dominantnímu kostelu klokotského kláštera poutní dům o velikosti hotelu na minimální parcele bez možnosti zachování potřebného odstupu. Koncept „dům zeď“. Památkáři náš přístup ocenili.

Zprávy památkové péče 2018/78, číslo: 4, str: 283–299

Autoři

spolupráce

Ing. arch. Ondřej Chudý