Jak přistavět k dominantnímu kostelu klokotského kláštera poutní dům o velikosti hotelu na minimální parcele bez možnosti zachování potřebného odstupu. Koncept “dům zeď”. Památkáři náš přístup ocenili.

Zprávy památkové péče 2018/78, číslo: 4, str: 283–299

Autoři projektu

Klient

Římskokatolická farnost Tábor - Klokoty

Generální projektant

Ing. arch. Martin Kraus

Projekt

2018

Spolupráce

Ing. arch. Ondřej Chudý

Podobné projekty