3.004 Tynec Jvs Grafika 01

Vizuální styl města Týnec nad Sázavou

Klient
Město Týnec nad Sázavou
Projekt
2013-2014

V návaznosti na nový městský informační a orientační systém (MIOS) jsme pro Týnec nad Sázavou navrhli osvěžení ve formě nového loga města a doprovodného jednotného vizuálního stylu. Vycházeli jsme z charakteristických městských reálií: přítomnosti řeky Sázavy a nejvýznamnější památky – týnecké rotundy, které figurují v historickém znaku města. Nalaďte se s námi na vlnu!

Autoři