Městský úřad v Týnci n./S.

2014 | fasáda | občanská vybavenost | radnice | rekonstrukce | Týnec nad Sázavou

Rekonstrukce se zabývá zateplením úřadu, bezbariérovým přístupem do budovy, výtahem a bezbariérovými veřejnými záchody. Budova ze 70. let rekonstrukci nutně potřebuje. Atiky jsou téměř uvolněné, do budovy zatéká, stěny ve 2.NP jsou popraskané. Zároveň budova v zimě promrzá a v létě je nevětratelná. Město se chystá na tuto akci zažádat o dotace.

Návrh fasády si klade za cíl navrátit budově úřadu důstojnost. Počítá se s výměnou omítek za cihelné pásky, nově bude zřízena rampa. Do dvora bude místo starých keřů zasazen vzrostlý strom. Parter doplňují lavičky, kolostavy, veřejné osvětlení, informační tabule a další mobiliář. Momentálně je projekt ve stavu dokumentace pro zadání stavby.

Autoři projektu

Klient

Město Týnec nad Sázavou

Generální projektant

Ing. Jan Vaněček

Projekt

2014

Realizace

2017

Spolupráce

Ing. arch. Michaela Polívková, Ing. arch. Tomáš Livňanský

Podobné projektyPosádka

Kontakt