Studie využití pozemku v Benešově

Benešov | bytový dům | nároží | obchod | parter | prověřovací studie

Prověřovací studie shrnující možnosti transformace exponovaného benešovského nároží v relativní blízkosti městského centra s motivem “časové osy” = procesu postupné “kolonizace” prostoru … od vyčištění parteru, přes dominantu informačního pylonu, narůstající modulovou konstrukci k regulérnímu sebevědomému městskému domu.

zadavatel / město Benešov
autoři / Jan Vaněček, Josef Habersberger
STS / 2014

Autoři projektu

Klient

město Benešov

Generální projektant

Ing. Jan Vaněček

Projekt

2014

Podobné projekty