Zakres2

Studie využití pozemku v Benešově

Klient
město Benešov
Generální projektant
Ing. Jan Vaněček
Projekt
2014

Prověřovací studie shrnující možnosti transformace exponovaného benešovského nároží v relativní blízkosti městského centra s motivem „časové osy“ = procesu postupné „kolonizace“ prostoru … od vyčištění parteru, přes dominantu informačního pylonu, narůstající modulovou konstrukci k regulérnímu sebevědomému městskému domu.

zadavatel / město Benešov
autoři / Jan Vaněček, Josef Habersberger
STS / 2014

Autoři