8.157 Cyklo Klenčí 01

Cyklotrasa Luženice – Lísková

Klient
Dobrovolný svazek obcí Chodská liga
Generální projektant
Sladký&Partners s.r.o.
Projekt
2009-2010
Realizace
2011, 2013
Náklady
10 mil. Kč

Umístění regionální cyklotrasy včetně nových návazných úseků a doprovodné vybavenosti (přístřešky, informační tabule, apod.) spojující české a bavorské pohraniční oblasti, navazující na mezinárodní cyklotrasu CT3 – Regensburg-Plzeň-Praha.

Autoři